ITIL "Information Technology Infrastructure Library" ®

ITIL® er en tilpasningsbar beskrivelses struktur, som beskriver den bedste fremgangsmåde for at levere kvalitetsservice i informationsteknologien. ITIL® sammenbinder de faglige færdigheder i organisationen med de færdigheder der ligger i IT orginasationen, ved at præsentere et udførligt sæt af management procedurer som en organisation kan benytte sig af til at styre sine IT operationer. Procedurerne er leverandør uafhængige, og er relevante for alle aspekter i en IT infrastruktur.

ITIL® er fremtaget af britiske Computer and Telecommunications Agency CCTA® for at på en heldækkende måde at kunne sammenstille de erfarenheder der er fra arbejdet med at levere omkostningseffikitive og kvalitative IT tjenester. Organisationer bliver mere og mere afhængige af IT for at kunne opnå sine mål og virskomhedens behov. Denne øget afhængighed leder til store krav på kvalitative IT tjenester. Med kvalitet menes her at tjenesterne matcher til virksomhedens behov og brugernes krav, og at den ændres i takt med at virksomheden og brugerne udvikles.

ITIL® består af en serie af bøger som giver råd om hvordan man stiller kvalitative IT tjenester til rådighed for organisationen. ITIL® beskriver en praksis for IT service management og tilbyder en dokumenteret, systematisk fremgangsmåde som hjælper organisationer at levere veltrimmede IT tjenester, når man står med komplexe system og hurtige forandringer samt uforudsebare virksomheds- og brugerkrav.


ITIL oversigts plan