Kvalitet i virksomheden

Kvalitet ! Idag arbejder fler og flere organisationer i både privat som offentlig regi med kvalitets spørgsmålene som en integreret del af virksomheden. Et sådant arbejde udgør grunden på det som idag kaldes ”Total Quality Management” TQM og som efter vores tolkning indebærer at man hele tiden stræber efter at opfylde, og helst overtræffe, kundernes behov og forventninger- til den laveste mulige omkostning. I et kontinuerligt forbedringsarbejde, er alle angegeret med fokus på organisationens processer, samt at støtte den personlige udvikling hos de mennesker der arbejder i organisationen.

Vi kan også kalde det for ”offensiv kvalitetsudvikling”!

Med ordet udvikling vil vi markere at kvalitetsarbejdet er et levende pågående arbejde, der ikke er et specielt projekt, som afsluttes efter projektets afslutning. Men flere organisationer har haft success med at starte kvalitetsudviklingen som et projekt hvis mål var at få lagt grunden, og omstillet organisationen til den offensive kvalitetsudvikling, hvorefter den overgår i organisations drift.

Arbejdet med offensiv kvalitetsudvikling skal bygge på ledelsens helhjertede støtte og arrangement. Ledelsen skal grundlægge organisationens syn på kvalitetsspørgsmål, og samtidig støtte arbejdet både moralsk og økonomisk. Ledelsen skal også være gode forebilleder, samt aktivt deltage i arbejdet.

Med et engareret lederskab for kvalitet som grund kan et fremgangsrigt arbejde med kvalitetsudvikling bygges op, og det skal hvile i en kultur der har sin grund i vurderingerne som:

• Sæt kunden i centrum
• Baser beslutninger på fakta
• Arbejd med processer
• Arbejd hele tiden med forbedringer
• Skabe forudsætninger for delagtighed


Det er foruden vigtigt at disse vurderinger sammenarbejder således at det skaber et helhedsbillede.